Zmluva o dielo

Na čo si dávať pozor pri zmluve o dielo

Väčšina klientov pri Zmluve o dielo využíva služby právnikov, čo je samozrejme dobré riešenie. Najčastejším problémom je však transparentné vymedzenie rozsahu diela. Preto je vhodné si do detailu prejsť práve túto záležitosť. Práve nie úplne jasné vymedzenie rozsahu je najčastejším problémom, ktoré vznikajú pri stavbe. Tento problém vyplýva z vysokého tlaku na cenu. To spôsobuje, že stavebné firmy okliešťujú rozsah, ktoré je predmetom ZOD a klient na to prichádza až pri samotnej realizácii. Preto je najvhodnejšie poznať rozsah ponuky naozaj do detailu, aby ste vedeli porovnávať porovnateľné. Už sme sa veľakrát stretli aj s tým, že rozsah ponúkaných prác a materiálov sa líši pri ponuke a pri uzavretí ZOD.